insutec_mobil

Vi har kunskapen för ert projekt

Insutec Sweden AB fortsätter att växa och detta hoppas vi göra med er som kund. Vi har under åren samlat på oss erfarenheten av att arbeta med de flesta av de stora aktörerna inom branschen i Sverige. 

Vi ser fram emot att få lämna offert på era kommande projekt och underhåll. Vi har alltid en nära dialog med beställaren och gör ett noggrant förarbete innan vi presenterar en teknisk isoleringslösning för uppdraget. 

Vår styrka:

  • Lång erfarenhet av isoleringsarbeten
  • Stor kännedom om materialval
  • Våra montörer besitter flera olika kompetensområden så som plåtningsarbeten och asbestsanering
  • Vi erbjuder helhetslösningar

En del av Isoleringsgruppen Sverige

Isoleringsgruppen Sverige erbjuder ett unikt koncept som förenklar och effektiviserar administrationen för dig som är eller vill bli företagare inom teknisk isolering. Insutec är en del av Isoleringsgruppen Sverige AB.
 
För oss innebär det att vi är en del av ett professionellt nätverk av andra entreprenörer inom teknisk isolering där vi får både administrativ stöttning och får ta del av en samlad kunskapsbank inom teknisk isolering.
 
En annan viktig del är vi drar nytta av de många stordriftsfördelar det innebär att ha ett supportkontor som stöttar oss i vårt företagande, vilket innebär att vi kan effektivisera vår administration och fokusera på det som är viktigast för oss – våra kunder.