insutec_mobil

Över 60 års samlad branschkunskap inom teknisk isolering

Efter att ha arbetat i över 60 år inom teknisk isolering startar vi nu upp Insutec Sweden AB. Under åren har vi samlat på oss erfarenheten av att arbeta med de flesta av de stora aktörerna inom tillverknings- och energiindustrin samt närliggande branscher i Sverige.

Stefan Påfvelsson har 37 års erfarenhet inom yrket och de senaste 20 åren innehaft ledande positioner hos branschledande företag, varav de senaste 4 åren som VD.

Fredrik Krögén har de senaste 7 åren varit verksam i ledande befattning i bolag inom teknisk isolering. 

Vår styrka:

  • Över 60 års branscherfarenhet av industriell teknisk isolering
  • Erfarenhet av att bedriva projekt från några timmar upp till flera hundra tusen timmar
  • Stor kännedom om branschen, dess utförande och materialval
  • Den dagliga verksamheten drivs av delägare
  • Vi kan erbjuda ställningar för isoleringsprojekt
  • Vi arbetar med projektverktyget Bygglet, som även erbjuder en unik inblick i projektet för dig som kund. 

En del av Isoleringsgruppen Sverige

Isoleringsgruppen Sverige erbjuder ett unikt koncept som förenklar och effektiviserar administrationen för dig som är eller vill bli företagare inom teknisk isolering. Insutec är en del av Isoleringsgruppen Sverige AB.
 
För oss innebär det att vi är en del av ett professionellt nätverk av andra entreprenörer inom teknisk isolering där vi får både administrativ stöttning och får ta del av en samlad kunskapsbank inom teknisk isolering.
 
En annan viktig del är vi drar nytta av de många stordriftsfördelar det innebär att ha ett supportkontor som stöttar oss i vårt företagande, vilket innebär att vi kan effektivisera vår administration och fokusera på det som är viktigast för oss – våra kunder.


Stefan Påfvelsson
0738-37 33 77
stefan@insutec.se


Fredrik Krögén
0738-25 33 66
fredrik@insutec.se